skip to Main Content
Om terapien

OPNÅ MERE RO OG BALANCE GENNEM SAMTALETERAPI

Mange af os oplever, på et eller flere tidspunkter i livet, at stå overfor udfordringer, der forstyrrer vores indre ro og balance. Vi kan pludselig stå i en svær livskrise, eller komme ud for traumatiske oplevelser, der gør, at vi mister fodfæste. Det kan være at miste et menneske, der står os nært, en skilsmisse, konflikter i hverdagen, i parforholdet, i familien eller på arbejdspladsen.

Følelser og indre uro
Det kan også være, at vi har oplevelser med os fra tidligere i livet, der gør, at vi i vores dagligdag går rundt med en indre uro, føler os mindre værd eller mistrives i vores liv generelt, uden helt at vide, hvorfor vi har det, som vi har det eller, hvad vi kan gøre for at ændre på det.
Udadtil viser vi måske, at vi har styr på vores liv, men indeni, går vi rundt med en følelse af tomhed, ensomhed eller magtesløshed og har ikke modet til at vise andre, hvordan vi har det.

Disse følelser og indre oplevelser, kan være smertefulde og svære at rumme og kan komme til udtryk på mange forskellige måder, bl.a. i form af, tristhed, stress, angst, depression, spiseforstyrrelser, vrede, isolation eller ved forskellige former for misbrug, så som alkohol, mad, stoffer, overdrævet træning mv..

Nogle gange kan samtaler med venner og familie være en uvurderlig støtte, andre gange kan det være hjælpsomt at have sit helt eget rum sammen med et andet menneske, der ikke kender til dig og din forhistorie og som med et fagligt perspektiv, kun har fokus på dig og det, du bringer med ind i terapirummet.

 

EN TRYG RAMME, HVOR DU BESTEMMER INDHOLDET

I terapien er det dig, der bestemmer, hvad vi skal tale om.

Der er ingen følelser, der er rigtige eller forkerte og jeg tager udgangspunkt i din situation her og nu og det, der fylder hos dig.

Jeg arbejder ud fra et eksistentielt og humanistisk livssyn, hvilket blandt andet vil sige, at jeg ingen løsninger eller forudindtagede holdninger har til, hvordan man skal eller bør leve sit liv.

Jeg tror på, at udvikling sker i relationen til andre mennesker, at vi aldrig kun kan stå alene, som individ, men altid er i noget i kraft af andre mennesker og vores sociale relationer og at vi hver især har et ansvar for de valg og fravalg, vi tager i livet.

I terapien kan jeg blandt andet hjælpe dig med at få øje på mønstre og handlinger i dit liv, som måske tidligere har været dig til gavn, men som du nu oplever, kan spænde ben for dig, i dine relationer, på arbejdspladsen eller i din livsudfoldelse.

Ved at blive bevidst om egne mønstre og hensigterne bag, får du mulighed for at gøre noget andet end det du plejer, hvis det er det, du ønsker.

Et ligeværdigt møde
Det er vigtigt for mig at møde mennesker ligeværdigt og respektfuldt.
Jeg ønsker at skabe et rum med plads til fordybelse og en terapeutisk relation baseret på nærvær, autenticitet og tillid, så du kan føle dig tryg.

TEORI OG METODE

I min tilgang er jeg særlig optaget af tilknytningsteori, den eksistentielle terapi, emotionsfokuseret terapi (EFT) og oplevelsesorienteret familieterapi.

Jeg følger ikke kun en bestemt metode eller teori, men gør brug af flere forskellige teorier og retninger fra mine uddannelser samt min livs- og arbejdserfaring, alt efter, hvilke temaer og behov, der dukker op i terapien.
Passer det ind i det arbejde, der er i gang, vil jeg i nogle situationer gøre brug af mindfulness øvelser.

At min tilgang er oplevelsesorienteret, vil sige, at jeg i løbet at terapien deler det, jeg tænker, ser og hører med dig, da det giver mulighed for, via den terapeutiske relation at afstemme med den virkelighed, og de relationer, vi er en del af udenfor det terapeutiske rum.

Viderehenvisning
Finder jeg i løbet af terapien ud af, at jeg ikke er den rette til at hjælpe dig, vil jeg gøre dig opmærksom på dette og henvise dig videre til en anden, der kan.

WALK & TALK

En mulighed for at samtale, mens vi går, i det skønne naturområde omkring Utterslev Mose.

For nogle kan det at gå sammen, give mere ro og plads til uddybelse af personlige temaer og følelser.

Undersøgelser viser, at selve bevægelsen, at gå, kan hos nogen opleves som meditativt og skabe rum for kreativitet, ro og fordybelse.

Den første samtale vil altid foregå i min praksis, derefter kan vi vælge at gå, såfremt du synes, det passer ind i dit forløb.

VARIGHED AF TERAPIFORLØB

Et terapiforløb kan strække sig over et par gange til at forløbe over flere måneder.

Nogle vil i starten af et forløb have behov for at komme èn gang om ugen, andre èn gang om måneden eller sjældnere.

Nogle har brug for et par samtaler til en specifik problemstilling, andre bruger terapisessionerne over måneder eller år, som en del af deres selvudviklingsproces og en fortsat mulighed for at have sit helt eget rum til egen refleksion og fordybelse.

Det er selvfølgelig helt op til dig og dit behov for samtale, hvor mange timer, du har brug for og du vil til en hver tid kunne stoppe et forløb fra gang til gang.

Back To Top