skip to Main Content
Om Marija Groth

Psykoterapeut MPF

Jeg har så langt tilbage, jeg kan huske, haft et ønske om at forstå, hvorfor vi mennesker gør, som vi gør og hvad, der ligger til grund for vores handlinger og måder at være i livet og i vores relationer på. Hvorfor nogle mennesker har nemmere ved at træffe de gode valg til gavn for sig selv og sine omgivelser og andre det modsatte.

Interessen for de mellemmenneskellige forhold blev større og spørgsmålene kun flere og jeg valgte at starte på en uddannelse til psykoterapeut for derigennem at søge mere viden om menneskets psykologi, mentale processer og relationelle samspil, og hvor undervisningen kombinerer teori med praksis.

Uddannelser og kurser

Erhvervserfaring
Jeg har derudover 20 års erhvervserfaring fra it-branchen, der bl.a. har givet mig en bred viden og forståelse indenfor områder som personaleadministration, organisering og rekruttering.

I dag arbejder jeg sideløbende som social mentor og har derigennem opnået viden og erfaring gennem over hundrede af samtaler med mennesker, i forskellige former for kriser.

Det har altid været vigtigt for mig at holde mig opdateret og supplere min faglighed med den sidste nye viden, og jeg deltager derfor jævnligt på relevante workshops, kurser og efteruddannelser.

Derudover modtager jeg løbende supervision for at sikre den faglige kvalitet i samtalen.

TAVSHEDPLIGT OG ETIK

Jeg har tavshedspligt og er medlem af Dansk Psykoterapeutforening (MPF), der er din sikkerhed for, at jeg som psykoterapeut har tilstrækkelig uddannelse og erfaring samt praktiserer med baggrund i deres etiske retningslinjer.

Du kan læse mere om Dansk Psykoterapeutforening samt de etiske retningslinjer her.

Back To Top